top of page

Inspanningsproeven

 

Sporters die willen weten hoe het met hun conditie gesteld is kunnen dit ook laten testen in de praktijk. Hiervoor hebben we in de praktijk een fietsergometer en een inspannings-ECG toestel ter beschikking. Afhankelijk van je trainingsniveau en leeftijd zal de weerstand tijdens de fietsproef opgedreven worden.

 

Tijdens een fietsproef of inspannings-ECG wordt er een elektrocardiogram geregistreerd bij inspanning. De weerstand wordt tijdens deze fietsproef stapsgewijs opgedreven. Dit inspanningscardiogram levert extra informatie over de conditie van de hartspier bij inspanning (voor wat betreft de bloedvoorziening en het optreden van ritmestoornissen) en geeft tevens informatie over uw algemene conditie (bijv. spierkracht en het optreden van kortademigheid). Na de test kan aan de hand van de gemeten waarden een grafiek worden getekend en kan bepaald worden hoe de huidige conditie is en in welke hartslagzones het best wordt getraind om die conditie te verbeteren.

 

U kan hiervoor een afspraak maken bij dr. Charlotte Van Hulle. Vermeld steeds dat het om een fietsproef gaat. Breng je sportgerief mee. Vermeld ook steeds je telefoonnummer.

back12.jpg
bottom of page