top of page

Lien

Verpleegkundige

Op 1 maart 2022 ben ik gestart als verpleegkundige in praktijk Hondius. Ik ben vroedvrouw van opleiding, maar ben eigenlijk steeds werkzaam geweest als verpleegkundige, startend met een vervangingsopdracht in VCLB Groeninge en daarna heb ik enkele jaren gewerkt als arbeidsverpleegkundige. U kan mij elke voormiddag aantreffen in de praktijk, waar het de bedoeling is om de huisartsen te ondersteunen op het gebied van administratie, het uitvoeren van technische handelingen (bloedafnames, afname ECG…) en het opvolgen van chronische zorg, dit steeds in samenspraak en in nauwe samenwerking met uw huisarts. Graag wil ik me inzetten om u steeds de goede en gepaste zorg te bieden en een laagdrempelig aanspreekpunt voor u te zijn, dit in alle discretie en vertrouwen.

Afbeelding9.jpg
bottom of page